WallE

on 1/1/2013, 9:19 am

Thành Viên Mới
Đã được cảm ơn: 75
Đã viết: 589
M4Coin M4Coin: 7558
[1]

Mặc địnhNgười Ấy-Trịnh Thăng Bình

<object width="300" height="61"><param name="movie" value="http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8xMS8yOS8wLzEvInagaMEMDE4NTBiZDA5ZDA2YWRlOTg3YWU0MDUyZWQxZDI1MmEdUngWeBXAzfE5nxrDhdUng51pIOG6pHl8VHLhdUng4cUIbaBdUngaCBUaMSDWeBmmUsICgQsOsWeBmh8fDI" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed width="300" height="61" src="http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8xMS8yOS8wLzEvInagaMEMDE4NTBiZDA5ZDA2YWRlOTg3YWU0MDUyZWQxZDI1MmEdUngWeBXAzfE5nxrDhdUng51pIOG6pHl8VHLhdUng4cUIbaBdUngaCBUaMSDWeBmmUsICgQsOsWeBmh8fDI" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object><br />